Samen leven, samen leren

De pluspunten van biologie met SYMBIOSE

3

Didactisch vernieuwend

Samenhang in de organisatie van de leerstof voorkomt versnippering. Het regelmatig herhalen van belangrijke biologische concepten geeft een steviger basis. Spaced learning helpt bij begripsvorming, en feedback via diagnostische vragen geeft meer grip op het leren van jouw groepen.

Dit laat zien dat SYMBIOSE niet alleen een prima biologiemethode is, maar ook veel aandacht heeft voor het leren zelf. Dat dit belangrijk is, leerden wij van BRICKS Biology in het tto.

3

Hulp bij leren leren

SYMBIOSE ondersteunt het leerproces van de leerling op meerdere manieren.

Heldere leerdoelen, voorkennis activeren, diagnostische vragen op de juiste momenten, invulbare mindmaps, ezelsbruggetjes, slimme verwijzingen naar de online opties, begrippentraining en zelftesten. En extra taalondersteuning bij de online theorie.

Met SYMBIOSE werk je doorlopend aan een optimaal leerrendement.

3

Ecologisch denken

“We zoeken opnieuw de samenhang tussen leerling en leefomgeving, school en maatschappij, het vak biologie en ons eigen leven.”

“Leerlingen moeten meer het besef krijgen dat biologie over hun eigen leven gaat.”

SYMBIOSE helpt daarbij door speciale aandacht voor ecologisch denken. Bij de verwerking in het leerwerkboek, relevante QR-codes en actualiteiten online.

3

Echt blended leren

SYMBIOSE ondersteunt het leerproces van de leerling op meerdere manieren.

Bij SYMBIOSE zijn leerwerkboek en online van begin af aan op elkaar afgestemd. De inzichtelijke opzet zorgt ervoor dat leerlingen altijd weten waar ze zijn.

SYMBIOSE barst online van de extra’s: hints en feedback bij de opdrachten, differentiatie, zelftesten, animaties en video, taalondersteuning, begrippentrainer en toetsvragenbanken voor jou als docent. Handige leerlingvolgopties en dashboards geven je extra grip op het leren van de leerlingen.

3

Arrangement SYMBIOSE

SYMBIOSE bestaat uit 4 aantrekkelijke leerwerkboeken en een digitale leeromgeving, voor 2 leerjaren biologie (onderbouw havo/vwo).
Het boek nodigt uit voor gebruik in de klas én voor het leren van theorie. Maar soms zijn digitale werkvormen of extra’s veel handiger.